Filtrowanie
Filtrowanie

Filtrowanie

Rozmiar igły

Grubość nici

Nici Neosorb PGLA Rapid | MEDIPAC

NICI CHIRURGICZNE PGLA NEOSORB RAPID,...

NR621

Pleciona, niebarwiona, syntetyczna, szybko resorbowalna nić chirurgiczna z poliglaktyny 910, pokrywana. Wchłonięcie: 42 dni, wytrzymałość resztkowa: 50% w piątym dniu, całkowita utrata wytrzymałości po 10-15 dniach
NICI CHIRURGICZNE PGLA...

NICI CHIRURGICZNE PGLA NEOSORB RAPID,...

NR610

Pleciona, niebarwiona, syntetyczna, szybko resorbowalna nić chirurgiczna z poliglaktyny 910, pokrywana. Wchłonięcie: 42 dni, wytrzymałość resztkowa: 50% w piątym dniu, całkowita utrata wytrzymałości po 10-15 dniach
NICI CHIRURGICZNE PGLA...

NICI CHIRURGICZNE PGLA NEOSORB RAPID,...

NR611

Pleciona, niebarwiona, syntetyczna, szybko resorbowalna nić chirurgiczna z poliglaktyny 910, pokrywana. Wchłonięcie: 42 dni, wytrzymałość resztkowa: 50% w piątym dniu, całkowita utrata wytrzymałości po 10-15 dniach