ZWROTY

Przed dokonaniem zwrotu zakupionych towarów należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta MEDIF.store pod adresem e-mail store@medif.com lub nr tel. 22 338 70 50 w celu ustalenia doprecyzowania formy i warunków zwrotu. Zwrotom nie podlegają towary:

  1. w których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są produktu, które ze względu na swój charakter, wymagają specjalnych warunków transportu i/lub przechowywania;

REKLAMACJE

W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Klient może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów,  w miarę możliwości dowód zakupu Produktów oraz żądanie Klienta: mailem na adres store@medif.com, poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie sklepu lub na piśmie na adres MEDIF Sp. z o.o. Sp. K., ul. Piaskowa 4 lok. U3, 01-067 Warszawa, z dopiskiem "REKLAMACJA SKLEP".

W celu dopełnienia formalności, doprecyzowania formy złożenia reklamacji prosimy najpierw o kontakt z Biurem Obsługi Klienta MEDIF.store: adres e-mail store@medif.com tel. 22 338 70 50.